VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

 

 1. AMAÇ 

Veri Güvenliği Politikası (“Politika” olarak anılacaktır.)'nın amacı Bimel Elektronik Mamulleri Pazarlama A.Ş (“Firma” olarak anılacaktır.)’nin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için veri güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.

Bu bağlamda Veri Güvenliği Sistemi kurularak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

 

 1. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu politika, firma bünyesindeki verileri kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar tarafından uygulanır.

KVKK kapsamı çerçevesinde firma veri varlıklarına yönelik risklerin yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

 

 1. UYGULAMA
  1. Politikanın hedefi şirketin veri varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
  2. Veri Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
   1. Verinin yetkisiz erişimden korunması,
   2. Verinin gizliliğinin sağlanması,
   3. Veri güvenliğiyle ilgili prosedür ve politikaların oluşturulması,
   4. Aydınlatma metni doğrultusunda verilerin işlenmesi ve paylaşılması,
   5. Firmamızı bağlayan tüm yasa, yönetmenlikler dâhil KVKK şartlarına uyup, sistemin sürekli olarak iyileştirilmesi,
   6. Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   7. Tüm çalışanlara Veri Güvenliği Farkındalık eğitimlerinin sağlanması,
   8. Tüm Veri Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Veri Sorumlusuna bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.
 1. Veri Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.
 2. Veri Sorumlusu bu politika ve buna bağlı tüm dokümanların, Veri Güvenliğinin geliştirilmesi, gerekli şartlarda saklanması ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 3. Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.
 4. Veri Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.
Ankara Merkez
Tel: (312) 434-2245 Faks: (312) 431 19 53
İstanbul (Anadolu)
Tel: (216) 384-5061 Faks: (216) 384 50 26
İstanbul (Avrupa)
Tel: (212) 347-7540 Faks: (212) 347 75 44
İzmir
Tel: (232) 489-0755 Faks: (232) 425 21 49
Bursa
Tel: (224) 274-0055 Faks: (224) 273 00 26
2024© Bimel Elektronik Mamulleri Pazarlama A.Ş. internet sitesinin yayın hakları, tüm görsel malzeme ve bilgilerin elektronik ortamlar dahil kullanım hakkı sadece Bimel Elektronik Mamulleri Pazarlama A.Ş.'ne aittir. İzinsiz kullanmak, kopyalamak ve alıntı yapmak yasal kovuşturma hakkı doğurur.