38 Ürün içerisinden 1 ile 20 arası gösteriliyor

Resim Yok
TRIP. 3 INPUT AND GATE
2X MONOSTABLE MULTIVIB.
3-STATE QUAD BUS BUFFER
4 2-INPUT SCHMITT NAND GATE
13 INPUT NAND GATE
3 TO 8 LINE DECODER/LATCH
DUAL 2 TO 4 DECODE/MULTIP.
6 HEX. SCHMITT INVERTER
DUAL 4 CHANNEL MULTIPLEXER
QUAD 2 INPUT MULTIPLEXER
SYNC. 4 BIT BINARY-COUNTER
8 BIT SH. REGIS. S-IN/P-OUTPUT
D FLIP FLOP + CLEAR
QUAD FLIP FLOP + CLEAR
SYN UP/DWN Binary Counter
DUAL 4 INPUT NAND GATE
Resim Yok
DUAL MONOSTABLE MULTIVIBR
EXPAND DECODE DEMULTIPL.
INV. 3-STATE OCTAL BUS BUFFER
INV. 3-STATE OCTAL BUS BUFFER